NELER YAPIYORUZ.

Türkçede”yenilik” anlamını ifade eden inovasyon Latinceden dilimize yerleşmiştir. Var olan problemleri yeni fikirler ile birleştirerek, çözümlemek amaçlı yapılan çalışmalardır. İnovatif kelimesinin dilimizde tam olarak karşılığı “yenilikçi” olarak geçmektedir. Daha genel anlamı ile inovasyon, yeni fikirler, farklı düşünceler yaratarak, uygulamaya geçmektir. Yeni fikirlerin amacı, meydana gelen problemleri çözüp yenilemek veya ihtiyaçlara yönelik yeni uygulamalar geliştirmektir.

  • Tamamen bulut tabanlı

  • Tüm platformlara uyumlu

  • Her yerden erişin

ÖLÇEKLENEBİLİR TEKNOLOJİ.

Büyüyen, gelişen, artan isteklere yanıt vermesi gereken bir sistemin, çalışmanın, işlemin veya yazılımın bu isteklere cevap verme, yönetme ve sorunlarla başa çıkmak yeteneğini ölçeklenebilirlik olarak tanımlayabiliriz. Ölçeklenebilirlik, web uygulamalarında kullanıcıların aynı anda bir işlemi yapmak istemelerine karşı bu istekleri gerçekleştirme durumu, oranıdır.

İNOVASYON

DNA’MIZDA VAR.

İLETİŞİM